Nasi uczniowie nagrodzeni w Międzyszkolnym Konkursie „Co na nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”

Gratulujemy uczniom naszej szkoły XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie oraz Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie, którzy zostali nagrodzeni w konkursie, którego uroczysty finał miał dziś miejsce.

Kategoria plastyczna – Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce
Paulina Lato
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Izabela Łukasik
II miejsce
Agata Baran
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Dariusz Rał
III miejsce
Aleksandra Wójcik
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Małgorzata Gąszczyk

Kategoria multimedialna – Szkoły Podstawowe i Gimnazja
II miejsce
Karol Ławniczak
Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie
Opiekun: p. Magdalena Bylina

Kategoria multimedialna – Szkoły Ponadgimnazjalne
II miejsce
Paulina Policha
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Magdalena Bylina
III miejsce
Kacper Wroński
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Magdalena Bylina

Kategoria literacka wiersze – Szkoły Podstawowe i Gimnazja
I miejsce
Aleksandra Amilkiewicz
za wiersz „Dziadek”
Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie
Opiekun: p. Beata Kołodziej
II miejsce
Radosław Fiutka
za wiersz „Sybir”
Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie
Opiekun: p. Wojciech Tesarczyk
III miejsce
Magdalena Sito
za wiersz „Sybir”
Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie
Opiekun: p. Małgorzata Gąszczyk
III miejsce
Kamila Furtak
za wiersz „Syberyjska zaduma”
Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu Lubelskim
Opiekun: p. Agata Wesołowska-Błażejczyk

Kategoria literacka wiersze – Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce
Aleksandra Dziedzic
za wiersz „Rozłąka”
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Joanna Łoś
III miejsce
Milena Wójcik
za wiersz „Dziewczynka”
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Joanna Łoś

Kategoria literacka proza -Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce
Wiktoria Frąk
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Joanna Łoś
II miejsce
Julia Malec
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Joanna Łoś
III miejsce
Agata Baran
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Małgorzata Gąszczyk