Dorota Michalczuk z kl. IIIag stypendystką Prezydenta Miasta Lublin

Dorota otrzymała jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Lublin dla uzdolnionych uczniów za osiągnięcia w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.
Na uroczystość przygotowaną przez Wydział Oświaty i Wychowania w Lublinie zastali zaproszeni uczniowie mający szczególne osiągnięcia artystyczne wraz z dyrektorami szkół i opiekunami uczniów. Pani dyrektor Urszula Łapińska- Łubniewska otrzymała dyplom uznania dla gimnazjum za szczególne osiągnięcia artystyczne uczniów a opiekunka uczennicy – Maria Kamola, podziękowanie za pracę pedagogiczną.