II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” – Zapraszamy do udziału!

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Współorganizatorem tego wydarzenia jest nasza szkoła.

Konkurs honorowym patronatem objęli:
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk

Regulamin konkursu – do pobrania
Karta zgłoszenia – do pobrania