Egzamin gimnazjalny za nami

Gimnazjaliści napisali już swoje egzaminy. W dniach 15-17 kwietnia zmagali się z testami z języka polskiego, historii, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego. Teraz czekamy już tylko na wyniki:)