Klasa informatyczna z grafiką


Przedmioty w zakresie rozszerzonym: informatyka, język angielski, historia
Przedmioty dodatkowe: grafika komputerowa, fotografia, rysunek, podstawy historii sztuki
Klasa została objęta Patronatem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
Patronat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Zajęcia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS