Kalendarium

4 września 2017 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
11 września 2017 r. – Zebrania z rodzicami

wrzesień 2017 r. – – Obchody Dni Patronki Gimnazjum nr 8

13 października 2017 r. – Ślubowanie klas pierwszych
27 październik 2017 r. – I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego: „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” (finał – Muzeum Lubelskie – Zamek)
23 październik 2017 r. – Konsultacje z rodzicami – informacje nt. postępów uczniów
1 listopada 2017 r. – Wszystkich Świętych
11 listopada 2017 r. – Święto Niepodległości
20 listopad 2017 r. – Konsultacje z rodzicami – informacje nt. postępów uczniów

18 grudzień 2017 r. – Zebrania z rodzicami – informacje o przewidywanych śródrocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenach z zachowania
23 – 31 grudnia 2017 r. – Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2018 r. – Święto Trzech Króli
styczeń 2018 r. – Koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2017/2018
styczeń 2018 r. – Studniówka w XXVII LO
styczeń 2018 r. – Bal Gimnazjalny
25 styczeń 2018 r. – Zebrania z rodzicami – podsumowanie I semestru, szkolenie dla rodziców
29 stycznia – 11 luty 2018 r. – Ferie zimowe

luty 2018 r. – Konsultacje z rodzicami

22 marca 2018 r.- Zebrania z rodzicami – informacje o przewidywanych ocenach uczniów klasy III liceum /Konsultacje – informacje nt. postępów uczniów
marzec 2018 r. – Rekolekcje Wielkopostne

29 marca – 3 kwietnia 2018 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
21 kwietnia 2018 r. – Święto Szkoły
18 kwietnia 2018 r. – Egzamin gimnazjalny, część humanistyczna
19 kwietnia 2018 r. – Egzamin gimnazjalny, część matematyczno-przyrodnicza
20 kwietnia 2018 r. – Egzamin gimnazjalny, część z języka obcego nowożytnego
18 – 20 kwietnia 2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich Gimnazjum
23 kwiecień 2018 r. – Zebrania z rodzicami – rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych dla rodziców klasy
III GIM – spotkanie z Dyrektorem ZS nr 10 / Konsultacje – informacja n.t. postępów uczniów
27 kwietnia 2018 r. – Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
kwiecień 2018 r. – Akademia z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja

1 maja 2018 r. – Święto Pracy
3 maja 2018 r. – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
4 maja 2018 r. – Egzamin maturalny – język polski, część pisemna, poziom podstawowy
7 maja 2018 r. – Egzamin maturalny – matematyka, część pisemna, poziom podstawowy
8 maja 2018 r. – Egzamin maturalny – język angielski, część pisemna, poziom podstawowy
4, 7, 8 maja 2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich LO
4 maja 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów gimnazjum
17 maja 2018 r. – Zebrania z rodzicami – informacje o przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenach zachowania w klasach gimnazjalnych i licealnych
maj 2018 r. – XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu „Chemionerzy”
31 maja 2018 r. – Boże Ciało

22 czerwca 2017 r. – Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
22 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – Ferie letnie