Kalendarium

3 września 2018 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
11 września 2018 r. – Zebrania z rodzicami

październik 2018 r. – II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego: „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” (finał – Muzeum Lubelskie – Zamek)
22 październik 2018 r. – Konsultacje z rodzicami – informacje nt. postępów uczniów
1 listopada 2018 r. – Wszystkich Świętych
2 listopada 2018 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11 listopada 2018 r. – Święto Niepodległości
21 listopad 2018 r. – Konsultacje z rodzicami – informacje nt. postępów uczniów

17 grudzień 2018 r. – Zebrania z rodzicami – informacje o przewidywanych śródrocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenach z zachowania
23 – 31 grudnia 2018 r. – Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2019 r. – Nowy Rok
6 stycznia 2019 r. – Święto Trzech Króli
17 styczeń 2019 r. – Zebrania z rodzicami – podsumowanie I semestru, szkolenie dla rodziców
18 styczeń 2019 r. – Koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2018/2019

11 luty 2019 r. – 24 luty 2019 r. – Ferie zimowe

21 marca 2019 r.- Zebrania z rodzicami – informacje o przewidywanych ocenach uczniów klasy III liceum /Konsultacje – informacje nt. postępów uczniów
marzec 2019 r. – Rekolekcje Wielkopostne
10,11,12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny
18 kwietnia 2019 r. – 23 kwietnia 2019 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2019 r. – Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

1 maja 2019 r. – Święto Pracy
2 maja 2019 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja 2019 r. – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
13 maja 2019 r. – Zebrania z rodzicami – informacje o przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenach zachowania w klasach gimnazjalnych i licealnych
maj 2019 r. – XV edycja Międzyszkolnego Konkursu „Chemionerzy”

20 czerwca 2019 r. – Boże Ciało
21 czerwca 2019 r. – Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
21 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – Ferie letnie