Kalendarium

1 września 2016 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
6 września 2016 r. – Zebrania z rodzicami

15 września 2016 r. – Uroczystość nadania imienia Zesłańców Sybiru XXVII Liceum Ogólnokształcącemu w Lublinie

20 – 30 września 2016 r. – – Obchody Dni Patronki Gimnazjum nr 8

11 października 2016 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje nt. postępów uczniów; prezentacja postaci Patronki Gimnazjum nr 8 w klasach pierwszych
13 października 2016 r. – Ślubowanie klas pierwszych
październik 2016 r. – XIV edycja Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego: „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” (finał w Trybunale Koronnym)
31 października 2016 r. – Dzień wolny dla uczniów

1 listopada 2016 r. – Wszystkich Świętych
8 listopada 2016 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje nt. postępów uczniów, Prezentacja postaci Patronki Gimnazjum nr 8 Grażyny Chrostowskiej przygotowana przez uczniów klas pierwszych
11 listopada 2016 r. – Święto Niepodległości

8 grudnia 2065 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje o przewidywanych śródrocznych ocenach
23 – 31 grudnia 2016 r. – Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2017 r. – Święto Trzech Króli
12 stycznia 2016 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami podsumowujące I semestr, szkolenie dla rodziców
13 stycznia 2017 r. – Koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2015/2016
styczeń 2017 r. – Studniówka w XXVII LO
luty 2017 r. – Bal Gimnazjalny
16 – 29 stycznia 2017 r. – Ferie zimowe

21 luty 2017 r. – Konsultacje z rodzicami

21 marca 2017 r.- Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje o przewidywanych rocznych ocenach w klasach maturalnych

kwiecień 2017 r. – Rekolekcje Wielkopostne
13 – 18 kwietnia 2017 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
21 kwietnia 2017 r. – Święto Szkoły
19 kwietnia 2017 r. – Egzamin gimnazjalny, część humanistyczna
20 kwietnia 2017 r. – Egzamin gimnazjalny, część matematyczno-przyrodnicza
21 kwietnia 2017 r. – Egzamin gimnazjalny, część z języka obcego nowożytnego
19 – 21 kwietnia 2016 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich Gimnazjum
25 kwietnia 2017 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami (informacje nt. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych; informacja n.t. postępów uczniów)
28 kwietnia 2017 r. – Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
28 kwietnia 2017 r. – Akademia z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja

1 maja 2017 r. – Święto Pracy
2 maja 2017 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły)
3 maja 2017 r. – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
4 maja 2017 r. – Egzamin maturalny – język polski, część pisemna, poziom podstawowy
5 maja 2017 r. – Egzamin maturalny – matematyka, część pisemna, poziom podstawowy
8 maja 2017 r. – Egzamin maturalny – język angielski, część pisemna, poziom podstawowy
4, 5, 8 maja 2017 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich LO
16 maja 2017 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje o przewidywanych rocznych ocenach w klasach gimnazjalnych i licealnych; szkolenie dla rodziców
maj 2017 r. – XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu „Chemionerzy”

1 czerwca 2017 r.- Dzień sportu Szkolnego z okazji Dnia Dziecka
15 czerwca 2017 r. – Boże Ciało
16 czerwca 2017 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły)
23 czerwca 2017 r. – Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r. – Ferie letnie