Misja naszej szkoły

Oto fragmenty Programu Wychowawczego Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie: