33.Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Lubelskiej na Jasną Górę

Zgodnie z wieloletnią tradycją co roku uczniowie klas maturalnych naszej szkoły jeżdżą na Jasną Górę prosić Matkę Boską o łaski i pomoc w zdaniu matury. Tak było i w tym roku…W sobotę 23 września 2017 r. uczniowie z klasy maturalnej udali się na Jasną Górę, aby wspólnie modlić się u stóp Jasnogórskiej Pani. Duchowa moc […]

Zaszczytne wyróżnienie – Medal „Pro Patria”

Pani Urszula Łapińska – Łubniewska, dyrektor naszej szkoły, otrzymała z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka Medal „Pro Patria”, którym honorowane są osoby szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków

Prezes lubelskiego oddziału Związku Sybiraków p. Janusz Pawłowski wręczył Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków pani Urszuli Łapińskiej – Łubniewskiej, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie, oraz nauczycielom: p. Hannie Cudnej, p. Magdalenie Bylinie, p. Cezaremu Dmowskiemu, p. Małgorzacie Gąszczyk, p. Joannie Łoś, p. Izabeli Łukasik, p. Dorocie Świetlickiej – Cenkale. Wśród […]

2. Mila Pamięci Ofiar Komunizmu

2. Mila Pamięci Ofiar Komunizmu – udział uczniów i nauczycieli XXVII LO w Lublinie

16 września w Parku Ludowym w Lublinie po raz drugi został zorganizowany Bieg Pamięci Ofiar Komunizmu. Jest to prawdopodobnie jedyny taki bieg na świecie. W ramach tego wydarzenia odbyły się trzy biegi dedykowane uczniom, rodzicom i nauczycielom ze szkół podstawowych klas IV-VII, szkół gimnazjalnych i szkół ponad gimnazjalnych. Dystans biegu to mila lądowa, czyli 1609 […]