Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze I. Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: 1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół nr 10 w Lublinie ul. Biedronki 13 20-543 Lublin 2. Nazwa stanowiska urzędniczego: główny księgowy 3. Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną Zespołu Szkół […]

Przetarg nieograniczony – ogłoszenie

Pliki do pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Formularz ofertowy Wykaz pomieszczeń i wyposażenia Projekt umowy Umowa na przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 Regulamin przetargu

Projekty edukacyjne 2018

W dniu dzisiejszym odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych klasy 2 gimnazjum z przedmiotów: geografia, wos, chemia, język hiszpański, zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne.