Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2015/2016

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu gimnazjalnego zamieszczonymi na stronie OKE w Krakowie:

 • Terminami egzaminów w 2016 roku
 • Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego obowiązującą w roku szkolnym 2015/2016
 • Komunikatem o dostosowaniach w roku szkolnym 2015/2016
 • Komunikatem o przyborach
 • Komunikatem o olimpiadach
 • OKE Kraków

  Wydawanie opinii i orzeczeń w świetle nowych regulacji prawnych

  Uprzejmie informujemy, że na stronie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie znajduje się prezentacja dla uczniów i nauczycieli gimnazjów dotycząca planowania ścieżki rozwoju edukacyjnego pt. „Co dalej po gimnazjum” –Co dalej po gimnazjum?
  Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi możliwościami wyboru kariery zawodowej.