Opis programu Szkoła z klasą 2.0

Opis programu Szkoła z klasą 2.0
szkola z klasa
Podstawowym pytaniem, na które „Szkoła z klasą 2.0” pomaga odpowiedzieć brzmi:
Jak w uczeniu się i w nauczaniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)?
Program skierowany jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii,
i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji.
Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Kluczem do mądrego i skutecznego zastosowania nowych technologii w szkole są nauczyciele, dlatego istotą programu „Szkoła z klasą 2.0” pozostają wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów, praktyczne przykłady rozwiązań edukacyjnych i możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

Chcemy wspólnie zastanowić się i wymyślić, jak komputery, internet, komórki (niezastąpione
w komunikacji i zabawie) mogą pomóc w sensownej edukacji, pobudzić stawianie pytań
i hipotez, wspierać krytyczną analizę źródeł, rozumienie i objaśnianie świata. Aby tak się stało, potrzebne są jednak nie tylko komputery i sieć, ale przede wszystkim inny sposób pracy
z uczniami w szkole, a także wypracowanie zasad i pomysłów, jak uczyć i komunikować się przy pomocy TIK.

Co nas czeka w tym roku w związku z kontynuacją programu?
W I semestrze naszym zadaniem będzie przetestowanie Kodeksu 2.0, który jest zbiorem dobrych praktyk korzystania z nowych technologii, wypracowywanym w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność w ubiegłej edycji programu. W szkole odbędzie się debata szkolna, dotycząca korzystania z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu uczniów. Wcześniej odbędą się przygotowujące do debaty szkolnej dyskusje w klasach. Niezwykle ważne jest utrwalenie i weryfikacja zasad Kodeksu, dlatego jego zapisy trzeba będzie przetestować z uczniami, pracując nad zadaniami TIK.
W II semestrze stawiamy na pracę metodą projektów edukacyjnych wykorzystujących nowe technologie – projekty związane są ze sprawnością Działamy z TIK. Każdy nauczyciel zrealizuje z grupą uczniów projekt lub cykl zajęć z wykorzystaniem wybranych narzędzi i programów.

Chcielibyśmy, aby nasz program przyczynił się do popularyzacji tych atrakcyjnych dla uczniów –
a zarazem skutecznych – sposobów nauczania.
Na zakończenie programu, uczestnicy przedstawią swoje osiągnięcia oraz wspólnie wypracowany kodeks na Szkolnych Festiwalach 2.0.

Szczegółowy harmonogram programu dostępny jest tutaj.

Platforma dla nauczycieli

Blogi uczniów