Szkolny kodeks 2.0

SZKOLNY KODEKS 2.0
szkola z klasa

W naszej szkole:
1. Uczniowie nie kopiują tekstów z Internetu, udając że sami je napisali. Podają źródło.

2. Na lekcji nie używamy telefonu komórkowego chyba ze nauczyciel pozwoli np. jako kalkulatora.

3. Staramy się wykorzystywać komputery (także te w pracowni informatycznej), Internet , tablicę interaktywną na wszystkich przedmiotach.

4. Uczniowie mają możliwość korzystania z komputerów w czytelni.

5. Każdy uczeń ma dostęp do swoich ocen w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele systematycznie wpisują oceny do dziennika.

6. Spróbujemy reaktywować szkolny radiowęzeł.

7. Nauczyciele proponują uczniom korzystanie z internetowych narzędzi i zasobów (programy, strony internetowe, filmy).

8. Uczniowie znają zasady bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych, pamiętają o kulturze wypowiedzi na portalach społecznościach, forach.

9. Działa strona internetowa, która jest aktualna i współtworzona z uczniami.

10. Mamy dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Uczniowie Gimnazjum nr 8
im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie