Kalendarium

3 września 2018 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
11 września 2018 r. – Zebrania z rodzicami

wrzesień 2018 r. – – Obchody Dni Patronki Gimnazjum nr 8

22 października 2018 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje nt. postępów uczniów
październik 2018 r. – III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego: „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” (finał w Trybunale Koronnym)

1 listopada 2018 r. – Wszystkich Świętych
11 listopada 2018 r. – Święto Niepodległości

21 listopada 2018 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje nt. postępów uczniów

17 grudnia 2018 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje o przewidywanych śródrocznych ocenach
23 – 31 grudnia 2018 r. – Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2019 r. – Święto Trzech Króli
17 stycznia 2019 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami podsumowujące I semestr, szkolenie dla rodziców
18 stycznia 2019 r. – Koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2018/2019
luty 2019 r. – Bal Gimnazjalny
11 -24 lutego 2019 r. – Ferie zimowe

marzec 2018 r. – Rekolekcje Wielkopostne

18- 23 kwietnia 2019 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
10 kwietnia 2019 r. – Egzamin gimnazjalny, część humanistyczna
11 kwietnia 2019 r. – Egzamin gimnazjalny, część matematyczno-przyrodnicza
12 kwietnia 2019 r. – Egzamin gimnazjalny, część z języka obcego nowożytnego

1 maja 2019 r. – Święto Pracy
2 maja 2019 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja 2019 r. – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

13 maj 2019 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje o przewidywanych rocznych ocenach w klasach gimnazjalnych i licealnych
maj 2019 r. – XV edycja Międzyszkolnego Konkursu „Chemionerzy”

20 czerwca 2019 r. – Boże Ciało

21 czerwca 2019 r. – Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
21 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – Ferie letnie