Kalendarium

4 września 2017 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
11 września 2017 r. – Zebrania z rodzicami

wrzesień 2017 r. – – Obchody Dni Patronki Gimnazjum nr 8

październik 2017 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje nt. postępów uczniów
październik 2017 r. – Ślubowanie klas pierwszych
październik 2017 r. – I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego: „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” (finał w Trybunale Koronnym)

1 listopada 2017 r. – Wszystkich Świętych
listopad 2017 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje nt. postępów uczniów
11 listopada 2017 r. – Święto Niepodległości

grudzień 2017 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje o przewidywanych śródrocznych ocenach
23 – 31 grudnia 2017 r. – Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2018 r. – Święto Trzech Króli
styczeń 2018 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami podsumowujące I semestr, szkolenie dla rodziców
styczeń 2018 r. – Koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2017/2018
styczeń 2018 r. – Studniówka w XXVII LO
styczeń 2018 r. – Bal Gimnazjalny
29 stycznia – 11 luty 2018 r. – Ferie zimowe

luty 2018 r. – Konsultacje z rodzicami

marzec 2018 r.- Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje o przewidywanych rocznych ocenach w klasach maturalnych
marzec 2018 r. – Rekolekcje Wielkopostne

29 marca – 3 kwietnia 2018 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
21 kwietnia 2018 r. – Święto Szkoły
18 kwietnia 2018 r. – Egzamin gimnazjalny, część humanistyczna
19 kwietnia 2018 r. – Egzamin gimnazjalny, część matematyczno-przyrodnicza
20 kwietnia 2018 r. – Egzamin gimnazjalny, część z języka obcego nowożytnego
18 – 20 kwietnia 2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich Gimnazjum
kwiecień 2018 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami (informacje nt. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych; informacja n.t. postępów uczniów)
27 kwietnia 2018 r. – Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
30 kwietnia 2018 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
kwiecień 2018 r. – Akademia z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja

1 maja 2018 r. – Święto Pracy
2 maja 2018 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja 2018 r. – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
4 maja 2018 r. – Egzamin maturalny – język polski, część pisemna, poziom podstawowy
7 maja 2018 r. – Egzamin maturalny – matematyka, część pisemna, poziom podstawowy
8 maja 2018 r. – Egzamin maturalny – język angielski, część pisemna, poziom podstawowy
4, 7, 8 maja 2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich LO
4 maja 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów gimnazjum
maj 2018 r. – Zebrania/konsultacje z rodzicami – informacje o przewidywanych rocznych ocenach w klasach gimnazjalnych i licealnych; szkolenie dla rodziców
maj 2018 r. – XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu „Chemionerzy”
31 maja 2018 r. – Boże Ciało

1 czerwca 2018 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22 czerwca 2018 r. – Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
22 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – Ferie letnie