Nasza patronka

Prezentacja- Chrostowska-001Grażyna Chrostowska (20 IX 1921 – 18 IV 1942)

Urodziła się w Lublinie jako druga córka Wandy i Michała Chrostowskich.Jako jedenastoletnia dziewczyna została osierocona przez matkę. Na ojca spadł trud utrzymania rodziny i wychowania dwóch córek. Ojciec, Michał Chrostowski były żołnierz Legionów Polskich, po I wojnie światowej pracował jako nauczyciel m.in. w Gimnazjum p. Heleny Czarnieckiej. Do tej szkoły uczęszczały obie córki Chrostowskich: Apolonia i o rok młodsza Grażyna.

W szkole Grażyna wykazywała nieprzeciętne zainteresowania literaturą, należała do kółka literackiego, pasjonowała się filmem, udzielała w drużynie harcerskiej, w szkolnym teatrzyku. Nie ograniczała się do listy obowiązkowych lektur. Czytała dużo, również literaturę poważną, nie uciekała od problematyki filozoficznej. Należała do bardzo zdolnych i inteligentnych uczennic.

Grażyna już od wczesnych lat szkolnych pisała. Były to przeważnie wiersze, fraszki i kupleciki. Zdradzała jednak, że pracuje nad powieścią.

Podczas okupacji niemieckiej rodzina Chrostowskich czynnie uczestniczyła w działalności konspiracyjnej. Michał Chrostowski był jednym ze współorganizatorów KOP – pierwszej po zajęciu Polski przez Niemców grupy konspiracyjnej w Lublinie. Grażyna i jej siostra Pola również należały do tej organizacji. Redagowały i kolportowały nielegalne pismo „Polska Żyje”. W styczniu 1941r. Pola została aresztowana w Warszawie i przewieziona do lubelskiej siedziby Gestapo „Pod Zegarem”. 8 maja 1941r. zatrzymano Grażynę i jej ojca. Michał Chrostowski został wywieziony i zamordowany w KL Auschwitz. Pola i Grażyna po kilkumiesięcznym śledztwie w gestapo zostały przeniesione na Zamek, a stąd 23 września 1941 r. przetransportowane do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.
Niestety żadna twórczość z lat szkolnych Grażyny nie przetrwała. Do rodziny trafiły jedynie, zszyte nićmi kartki wierszy, przesłane po egzekucji poetki w obozie. Dla Niemców nie miały one żadnej wartości. Dla zachowania pozorów praworządności do paczki z rzeczami więźniarki, obok różańca z chleba i drobnych przedmiotów, dołączyli rękopisy. Kilkanaście utworów wyniosły z obozu, już po wyzwoleniu w swojej pamięci jej współtowarzyszki niedoli. Jeszcze później odnaleziono inne wiersze ukryte w szklanym zbiorniczku, przez współwięźniarki Grażyny, przed samą jej egzekucją. Przeleżały pod budką myśliwską. Wróciły do kraju, wraz z innymi obozowymi dokumentami w 1975 roku. Na podstawie odnalezionych utworów, można być pewnym, że Grażyna pisała regularnie. Miała wyrobiony styl i jasność wyrażanych myśli. Również w pamiętnikach i opracowaniach obozowych istnieją relacje o tym, że pisała. Jest także wymieniona wśród nazwisk innych, obozowych poetek. Jej niewątpliwy talent nie miał czasu się rozwinąć. Została rozstrzelana wraz z siostrą – Apolonią, podczas egzekucji czternastu więźniarek transportu lubelskiego u w obozie Ravensbrück 18 kwietnia 1942 roku.
Od roku 2004 nasze gimnazjum nosi imię Grażyny Chrostowskiej.


Wojewódzki Konkurs Recytatorsko – Krasomówczy ” W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Strona Janusza Tajcherta dotycząca Grażyny Chrostowskiej

Prezentacja poświęcona Grażynie Chrostowskiej

Prezentacja poświęcona Gimnazjum nr 8 i jego patronce

Wojenne losy sióstr Chrostowskich – Kurier Lubelski

Poezja Grażyny Chrostowskiej – tłumaczenia w języku angielskim

Jubileusz 15-lecia Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej

Książeczka z ilustracjami do wierszy Grażyny Chrostowskiej – WARTO OBEJRZEĆ PRACE NASZYCH UCZNIÓW

Poniżej – Kolejne ilustracje wierszy Grażyny Chrostowskiej NARYSOWANE PRZEZ NASZYCH GIMNAZJALISTÓW: