Prace plastyczne

„Komiks”
klasa IIa gimnazjum

Prace Emilki Zielińskiej z klasy IIb gimnazjum

Jan Paweł II – prace uczniów z klasy I a liceum
Jan Paweł II


„Jesienne drzewa”
prezentacja prac uczniów z klasy III a gimnazjum


„Grafika Lublina”


Prace Elżbiety Malec


„Ikony”


„Kaligrafia”


„Poza kadrem”