Sprawozdanie z I Edycji Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

W dniu 30 kwietnia 2003 r. odbył się finał I edycji Konkursu, który uświetniło uroczyste otwarcie wystawy „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej”.

Patronat honorowy nad wystawą i konkursem objęli:
Marszałek Województwa Lubelskiego – Henryk Makarewicz
Prezydent Miasta Lublina – Andrzej Pruszkowski
Lubelski Kurator Oświaty – Waldemar Godlewski.

Dziewiętnastu uczestników oceniało jury w składzie:
p. Wojciech Siemion – przewodniczący jury,
p. Wanda Półtawska – była więźniarka Ravensbrück,
p. Stanisława Osiczko – była więźniarka Ravensbrück,
p. Maria Brzezińska – Polskie Radio Lublin,
p. Alojzy Leszek Gzella – redaktor,
p. Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”.
Laureaci Konkursu
– w kategorii szkoły gimnazjalne:
I – Szymon Charko, Gimnazjum nr 8 w Lublinie,
II – Agata Królikowska, Gimnazjum nr 8 w Lublinie,
Anna Mazurewicz, Gimnazjum nr 8 w Lublinie,
III – Małgorzata Parczyńska – Gimnazjum nr 1 w Lublinie;

– w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I – Karolina Juszczewska, Zespół Szkół Włókienniczych im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie,
II – Magdalena Mika, XIX LO im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie,
III – Jolanta Sosnowska, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej.

– wyróżnienia:
Daniel Krawczyk, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej,
Joanna Grabowska, XIX LO w Lublinie,
Maciej Włodarczyk, XIX LO w Lublinie,
Elżbieta Krasucka, IV LO w Lublinie.