Sprawozdanie z II Edycji Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

W dniu 26 listopada 2004 r. odbył się finał II edycji Konkursu. Uroczystość była uświetnieniem 25-lecia istnienia Oddziału Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”.
W finale wzięło udział dwunastu recytatorów, których oceniało Jury w składzie:
p. Wanda Półtawska – współwięźniarka Grażyny Chrostowskiej, autorka książki pt.: „I boję się snów”,
p. Stanisława Osiczko – była więźniarka obozu w Ravensbrück,
p. Urszula Łapińska – dyrektor Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie,
p. Danuta Wasyl – nauczycielka języka polskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie,
p. Maria Brzezińska – redaktorka Radia Lublin,
p. Joanna Morawska – aktorka Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie,
p. Alojzy Leszek Gzella – redaktor, wydawca książki pt.: „Jakby minęło już wszystko”.

Laureaci Konkursu
– w kategorii szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Anita Sławińska, Gimnazjum nr 19 w Lublinie,
II miejsce – Inez Lewandowska, Gimnazjum nr 8 w Lublinie,
III miejsce – Aleksandra Pukos, Gimnazjum nr 8 w Lublinie,
wyróżnienie – Agata Stępnik, Gimnazjum nr 8 w Lublinie,
– Edyta Zielonka Gimnazjum nr 7 w Lublinie;

– w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Aleksandra Gołębiewska, IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie,
I miejsce – Wioleta Mirosław, XI LO w Lublinie,
II miejsce – Aleksandra Waleniak, II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku,
wyróżnienie – Agnieszka Kopeć, II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku,
– Nina Żurawska, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego.