Sprawozdanie z III Edycji Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

W dniu 8 listopada 2005 roku w Galerii Malarstwa Współczesnego Muzeum Lubelskiego odbył się finał III edycji Konkursu. Wzięło w nim udział 12 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny.

Jury w składzie:

p. Wanda Półtawska – doktor nauk medycznych, autorka wielu książek, była więźniarka, koleżanka Grażyny Chrostowskiej,
p. Barbara Bakuniak – wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty,
p. Alicja Jachiewicz – Szmidt – aktorka, prezes Fundacji Kresy 2000,
p. Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”,
p. Alojzy Leszek Gzella – redaktor Wydawnictwa Gal
przyznało następujące nagrody :

– w kategorii szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Agata Stępnik – Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie,
II miejsce – Agata Nadbrzeska – Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Kostki w Lublinie,
II miejsce – Aleksandra Grabowska – Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie,
III miejsce – Magdalena Kaczyńska – Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie;

– w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Ewelina Kubić – Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej,
II miejsce – Katarzyna Gutek – VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie,
III miejsce – Maria Kostrzewska – VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie,
III miejsce – Katarzyna Mazurek – IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.
Jury podjęło decyzję o wyróżnieniu recytatorów, biorących udział w prezentacjach pozakonkursowych poezji Grażyny Chrostowskiej:
Kordiana Broniarczyka – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
Niny Żurawskiej – Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie,
Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.