Sprawozdanie z IV Edycji Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Konkurs, który odbył się w dniu 27 października 2006 roku, został dedykowany zmarłym w 2006 roku więźniarkom obozu Ravensbrcük – p. Wiktorii Kisielewskiej oraz p. Klementynie Torbicz – Kuśmierz.
W atmosferze wspomnień jury w składzie:

p. dr Wanda Wojtasik – Półtawska, była więźniarka, koleżanka Grażyny Chrostowskiej,
p. Stanisława Śledziejowska – Osiczko, była więźniarka, koleżanka Grażyny Chrostowskiej,
p. Barbara Oratowska, kierownik Muzeum Martyrologii ,,Pod Zegarem”,
p. Danuta Wasyl, nauczyciel IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie,
p. Alicja Jachiewicz – Szmidt, aktorka, prezes Fundacji Kresy 2000 w Nadrzeczu koło Biłgoraja,
p. Alojzy Leszek – Gzella, redaktor Wydawnictwa GAL,
oceniało recytujących.

Laureaci Konkursu:
– w kategorii szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Jakub Ludwicki, Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego,
II miejsce – Paulina Kowalska, Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej,
III miejsce – Ewelina Maria Szczęch, Gimnazjum nr 9 im. Mjr. Hieronima Dekutowskiego;

– w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Jagoda Hładko, IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
II miejsce – Angelika Mazur, IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
III miejsce: Monika Drewniak, VIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
Szczepan Karaś, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy XVII LO dla Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie.