Sprawozdanie z IX Edycji Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Laureatka konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

W dniu 9 listopada 2011 roku w Galerii Malarstwa XVII – XIX wieku Muzeum Lubelskiego „Na Zamku” odbył się finał IX edycji Konkursu.
Wzięło w nim udział 14 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny.

Jury w składzie:
p. Stanisława Śledziejowska – Osiczko, więźniarka obozu KL Ravensbrück i koleżanka obozowa Grażyny Chrostowskiej, honorowa przewodnicząca,
p. Alicja Jachiewicz – Szmidt, aktorka – przewodnicząca jury,
p. Jolanta Polańska, kierownik Działu Edukacji Muzeum Lubelskiego,
p. Barbara Oratowska, kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”,
p. Alojzy Leszek Gzella – redaktor Wydawnictwa Gal
przyznało następujące nagrody:

– w kategorii szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Joanna Klimczak – Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie,
II miejsce – Magdalena Wiejak – Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie,
III miejsce – Paulina Kuchcewicz – Gimnazjum nr 25 w Lublinie,
wyróżnienie – Aleksandra Wdowska – Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie;

– w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsca – Beata Szymańska – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku,
– Magdalena Szpyt – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie,
II miejsce – Martyna Kicia – VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie,
III miejsce – Karolina Czuba – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej,

– wyróżnienia:
Aleksandra Warzyszak – II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie,
Patrycja Walaszek – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku.