Sprawozdanie z V Edycji Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Finał V edycji Konkursu odbył się w Galerii Malarstwa na Zamku Lubelskim w dniu 27 października 2007 r. Wzięło w nim udział 17 uczestników, ocenianych przez jury w składzie:
p. dr Wanda Półtawska, była więźniarka obozu w Ravensbrück,
p. Alicja Jachiewicz – Szmidt, aktorka, prezes Fundacji Kresy 2000,
p. Barbara Oratowska, kierownik Muzeum Martyrologii ,,Pod Zegarem”,
p. Danuta Wasyl, nauczyciel IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie,
p. Alojzy Leszek Gzella, redaktor Wydawnictwa GAL, autor książki „Jakby minęło już wszystko”.

Laureaci Konkursu
– w kategorii szkoły gimnazjalne:
I nagroda – Aleksandra Grabowska, Gimnazjun nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie,
II nagroda – Paulina Kowalska, Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie,
III nagroda: – Joanna Wasilak, Gimnazjum nr 2 w Jaszczowie,
– Ewelina Papierz, Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie;

– w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I nagroda – Anna Żyszkiewicz, II LO im. Hetmana Jan Zamoyskiego w Lublinie,
II nagroda – Szczepan Karaś, XVII LO w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie,
III nagroda – Małgorzata Patryn, III LO Unii Lubelskiej w Lublinie;

– wyróżnienia:
Beata Kochan, IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie,
Daria Wronikowska, VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie,
Dorota Siwek, XIX LO im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie.