Sprawozdanie z VII Edycji Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

W dniu 17 listopada 2009 roku odbył się finał VII edycji Konkursu, w którym wzięło udział 12 uczniów.

Jury w składzie:
p. Wanda Półtawska, doktor nauk medycznych, autorka wielu książek, była więźniarka, koleżanka Grażyny Chrostowskiej – przewodnicząca honorowa,
p. Alicja Jachiewicz – Szmidt, aktorka – przewodnicząca jury,
p. Jolanta Polańska, kierownik Działu Edukacji Muzeum Lubelskiego,
p. Barbara Oratowska, kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”,
p. Alojzy Leszek Gzella, redaktor Wydawnictwa Gal
przyznało następujące nagrody:

– w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Marcin Cichocki – Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie,
II miejsce – Katarzyna Czaramaga – Gimnazjum w Jaszczowie,
III miejsce – Anna Mierzwa – Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie,
wyróżnienie: Anna Wasilak – Gimnazjum w Jaszczowie,
Zuzanna Pudzianowska – Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Justyna Bocheńska – Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie.

– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Paulina Kowalska – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
II miejsce – Karolina Duda – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku,
III miejsce – Kamil Woźniak – Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie,
wyróżnienie: Paulina Woźniak – VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie,
Marcin Adamowicz – XI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
Adrian Tomicki – Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie.