Sprawozdanie z X Edycji Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Mamy laureatkę konkursu – fotorelacja z finału w Trybunale Koronnym

17 października 2012 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie odbył się finał X edycji Konkursu. Wzięło w nim udział 13 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny. Honorowym Patronatem objęli Konkurs: Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz.

W jury Konkursu zasiedli:
p. Wanda Półtawska – doktor nauk medycznych, była więźniarka obozu KL Ravensbruck, koleżanka obozowa Grażyny Chrostowskiej, honorowa przewodnicząca
p. Alicja Jachiewicz – Szmidt, aktorka – przewodnicząca jury
p. Jolanta Polańska, kierownik Działu Edukacji Muzeum Lubelskiego
p. Barbara Oratowska, kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”
p. Alojzy Leszek Gzella – redaktor Wydawnictwa Gal.
Gościem specjalnym była p. Stanisława Śledziejowska – Osiczko, współwięźniarka i przyjaciółka Wandy Półtawskiej.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Anna Smolarz – Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
II miejsce – Aleksandra Wdowska – Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
III miejsce – Dominika Czabaj – Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie,

wyróżnienia:
Magdalena Długosz – Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie
Magdalena Zając – Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Lublinie;

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Martyna Zięba – Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
II miejsce – Patrycja Lechus – Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie, Adrianna Pierepienko – II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie
III miejsce – Karolina Czuba – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, Katarzyna Świś – VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

wyróżnienia:
Karolina Korcz – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku
Rebeka Nowak – Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie.