Sprawozdanie z XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Finał XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” (WIDEO)

6 listopada 2014 roku w Galerii Malarstwa XVII – XIX wieku Muzeum Lubelskiego odbył się finał XII edycji konkursu. Interpretację wierszy Grażyny Chrostowskiej oraz fragmentów prozy prezentowało 12 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny.

Honorowy patronat nad Konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz.

Jury w składzie:
p. Alicja Jachiewicz – Szmidt – przewodnicząca,
p. Krystyna Zając– była więźniarka obozu w Ravensbrück,
p. Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”,
p. Jolanta Polańska – kierownik Działu Edukacji Muzeum Lubelskiego,
p. Barbara Czajkowska – kierownik Działu Sztuki Muzeum Lubelskiego
przyznało nagrody i wyróżnienia w kategoriach: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Wśród uczniów gimnzjum nagrody i wyróżnienia zdobyły:
I miejsce – Karina Latoch, uczennica Gimnazjum nr 2 im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Niedrzwicy Kościelnej,
II miejsce – Paulina Górniak, uczennica Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie,
III miejsce – Joanna Ciuraszkiewicz, uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu,
Wyróżnienie – Kamila Samolej, uczennica Gimnazjum nr 2 im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Niedrzwicy Kościelnej.

W kategorii: szkoły ponadgimnazjalne nagrody i wyróżnienia zdobyli:
I miejsce – Karolina Korcz, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku,
II miejsce – Adrianna Pierepienko reprezentująca Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie,
III miejsce – Marek Szewc, uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie,
Wyróżnienie – Kinga Galewska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, Mateusz Wasek, uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie.