Konkurs „Parafia moja mała ojczyzna”

Regulamin konkursu „Parafia moja mała ojczyzna”.
 
1.      Dane organizatora: II Liceum Ogólnokształcące
                                         im. Stefana Żeromskiego
                                         97-200 Tomaszów Maz., ul. Jałowcowa 10
                                         tel/fax (44) 724-56-42
                                               www.2lo.tomaszow.com
2.      Data i miejsce przedsięwzięcia: 30 listopad 2012r., II liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz.
3.      Cele, regulamin, wskazanie adresatów, harmonogram działań.
·        Celem konkursu jest inspirowanie do poznania własnego środowiska, rozwijania badań z zakresu przeszłości i teraźniejszości parafii, utrwalania odrębności lokalnych oraz popularyzacji tzw. małych ojczyzn.
·        Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
Udział w konkursie jest dobrowolny.
·        Przedmiotem oceny będą prace konkursowe przygotowane indywidualnie i przez uczniów w kilkuosobowych zespołach.
·        Tematyka powinna obejmować prezentację:
– historii i tradycji wybranej parafii
– działań pracowników parafii
– wypowiedzi proboszcza, księży, sióstr.
Można też zawrzeć historię i tradycję własnej rodziny na tle parafii.
·        Pracę należy przysłać w jednej z wybranych form:
prezentacja multimedialna, kronika, reportaż, lub inna forma sprawozdawcza.
·        Przyjmujemy prace zgłoszone przez jednego uczestnika lub zespół (2-3 osoby).
·        Zwycięzcy konkursu (trzy pierwsze miejsca) otrzymają wartościowe nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
·        Oceny prac konkursowych dokonuje komisja powołana przez organizatorów.
·        Prace z dopiskiem „Parafia – moja mała ojczyzna” należy dostarczyć na adres: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, ul. Jałowcowa 10, 97-200 Tomaszów Maz.
·        Termin oddawania prac upływa 16 listopada 2012r.
·        Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 30. XI. 2012r. w II Liceum Ogólnokształcącym, o czym uczestnicy zostaną powiadomienie dodatkowym pismem.
·        Prosimy zainteresowanych o wypełnienie karty zgłoszenia
i przysłanie na adres II LO
·        Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej znajdzie się na stronie internetowej szkoły.
4. Informacje o wcześniejszej edycji.
Konkurs po raz pierwszy odbył się w roku szkolnym 2007/2008. Ogłoszony został pod hasłem: Konkurs miejski „ Parafia regionu tomaszowskiego – moja mała ojczyzna”.
5.      Dodatkowych informacji udziela pomysłodawca konkursu: ks. Grzegorz Chirk, tel. 501 250 182