Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Ojczyzno moja najmilsza
Lublin 2012
Patriotyzm to postawa, w której wzrastają pokolenia Polaków. Miłość do Ojczyzny zapisana została w wierszach, listach, nowelach i pieśniach. Aby utrwalać pamięć o tych utworach, a także przybliżyć współczesne patriotyczne utwory literackie zapraszamy do udziału w  Patriotycznej  i powiatu świdnickiego. Konkurs składa się z dwóch Turniejów: Turniej Poezji i Prozy oraz Turniej Pieśni, a także Koncertu Galowego z udziałem Laureatów i zaproszonych gości.
Zachęcamy do poszukiwań w obrębie literatury współczesnej, do wyboru wierszy, tekstów prozatorskich i utworów muzycznych, które rzadko pojawiają się na akademiach i uroczystościach. Uwadze prezentujących się w Konkursie polecamy autorów z regionu lubelskiego – piewców naszej „małej ojczyzny”.
Mamy nadzieję że Konkurs będzie okazją do kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym. Umożliwi także propagowanie kultury żywego słowa poprzez recytację śpiew.
Uczestnicy wskazani przez Jury wystąpią w Koncercie Galowym, który obędzie się8 listopada 2012 r. w ramach lubelskich obchodów 94, rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Organizatorzy:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie
Współpraca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
Terminarz:
Koncerty konkursowe
Turniej Pieśni
27 października 2012 r., godz. 10.00
Zespół Szkół nr 5, ul. Jozefa Elsnera 5
Turniej Poezji i Prozy
30 października 2012 r., godz. 10.00
Sala Widowiskowa CK, Warsztaty Kultury
ul. Popiełuszki 5
Koncert Galowy
8 listopada 2012 r., godz. 19.00
Sala Kongresowa Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie
ul. Akademicka 15
Zasady uczestnictwa:
– Turniej Pieśni – konkurs wokalny
27 października 2012 r., godz. 10.00
Kategorie konkursowe:
chory
zespoły wokalne/soliści
Kategorie wiekowe:
uczniowie szkoły podstawowej
gimnazjaliści
uczniowie szkoł średnich i dorośli
Do uczestnictwa zapraszamy chóry dziecięce i młodzieżowe, zespoły wokalne i wokalnoinstrumentalne działające przy szkołach, domach kultury i parafiach oraz solistów. Uczestnicy przygotowują dwie pieśni lub piosenki nawiązujące do tematyki Konkursu. Zachęcamy do poszukiwań utworów muzycznych, które rzadko pojawiają się na szkolnych akademiach i uroczystościach.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.
30 października 2012 r., godz. 10.00
Turniej Poezji i Prozy – konkurs recytatorski
Kategorie wiekowe:
uczniowie szkoły podstawowej
gimnazjaliści
uczniowie szkół średnich i dorośli
Uczestnicy przygotowują dwa utwory – utwór poetycki i fragment prozy lub dwa utwory poetyckie nawiązujące do tematyki Konkursu. Zachęcamy do poszukiwań w obrębie tekstów współczesnych, literatury regionalnej i do wyboru utworów mało znanych publiczności konkursów recytatorskich. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 min.
I.                   Prezentacje oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
II.                Jury będzie brać pod uwagę: dobór repertuaru, jego niestandardowość, kulturę słowa, poprawność muzyczną, interpretację utworów, ogólny wyraz artystyczny.
III.             W razie przekroczenia czasu prezentacji Jury ma prawo przerwać prezentację i odstąpić od jej oceny.
IV.             Werdykt Jury jest niepodważalny.
V.                W Koncercie Galowym udział wezmą laureaci wskazani przez Jury oraz wykonawcy zaproszeni przez organizatorów.
VI.              Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną przesłuchań i Koncertu Galowego – nagłośnienie, oświetlenie, fortepian lub pianino. Pozostałe instrumenty muzyczne wykonawcy zapewniają we własnym zakresie.
VII.          Informacje o kolejności prezentacji nie będą podawane. Uczestników i ich opiekunów obowiązuje obecność od początku do końca danego turnieju.
Zgłoszenia:
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej, akademickiej oraz dorosłych mieszkańców miasta Lublin, powiatu lubelskiego ziemskiego i powiatu świdnickiego. Liczba zgłoszeń z placówki (szkoła, ośrodek kultury, parafia) – nie więcej niż 2 podmioty wykonawcze w każdej kategorii wstępnych eliminacji w obrębie placówki. Wykonawcy dorośli mogą zgłaszać się indywidualnie.
Wypełnione karty zgłoszenia należy dostarczyć osobiście, listownie bądź drogą
mailową w nieprzekraczalnym terminie Działu Edukacji Kulturalnej. . Zachęcamy do przeprowadzenia do dnia 15 października 2012 r. na adres  UWAGA! Karty z niewypełnione w całości nie będą uwzględniane. Informacje o Konkursie można znaleźć na stronach  www.kultura.lublin.eu
www.ck.lublin.pl www.um.lublin.pl
Dane kontaktowe:
Dział Edukacji Kulturalnej
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Narutowicza 32
tel. (081) 536-68-30
edukacja@ck.lublin.pl
Pracownia Słowa zaprasza na  oraz pracujących głosem. W programie ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, zagadnienia z zakresu doboru repertuaru i interpretacji utworów literackich. Warsztaty żywego Słowa – zajęcia dla recytatorów 6 października 2012r. 10.00 – 14.00
Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie
Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5
Zgłoszenia – pracowniaslowa@ck.lublin.pl