MIKOŁAJKOWE ZAWODY STRZELECKIE LUBELSKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH Z BRONI PNEUMATYCZNEJ

MIKOŁAJKOWE ZAWODY STRZELECKIE LUBELSKICH
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
Z BRONI PNEUMATYCZNEJ
Cel zawodów:
§ Propagowanie strzelectwa sportowego wśród młodzieży
§ Nabywanie umiejętności strzeleckich.
§ Wychowanie patriotyczne.
§ Sportowa rywalizacja.
Organizator:        Bursa Szkolna Nr 5 w Lublinie, Zarząd Wojewódzki LOK w Lublinie, Zarząd Rejonowy LOK w Lublinie
Uczestnicy:           4 osobowe drużyny (dziewcząt, chłopców lub zespoły mieszane)                              (obowiązkowa, ważna  legitymacja szkolna)
                                          Dopuszcza się udział w zawodach więcej niż jednej drużyny po uprzednim
                                          uzgodnieniu z osobą udzielającą szczegółowych informacji.
Sekretariat zawodów:  Marta Snopek
Miejsce i termin:   Strzelnica pneumatyczna w Bursie Szkolnej Nr 5, ul. Pogodna 52 A
            5 grudzień 2012 (środa)
Sędziowie:            Abramowicz A. s. kl. P , Winiarczyk D. – s. kl. III,
                                 Kubiak J. – s. kl. III, Bodo W. – s. kl. III
Zgłoszenia drużyn należy kierować tel. 81 744 44 22; e-mail:bs5@um.lublin.pl
                                 lub kom. 606 423 665 – do dnia 3 grudnia 2012.
PRZEBIEG I ORGANIZACJA ZAWODÓW:
Program zawodów:
Godz.: 9.30              – uroczyste otwarcie zawodów,
Godz. 9.35 – 15.00 – przeprowadzenie zawodów
Godz. 15.15 – 15.30 – wręczenie pucharów, medali, dyplomów, nagród.
                                    Zakończenie zawodów.
KONKURENCJA:         Strzelanie, postawa stojąca.
§ Broń długa Kpn (karabinek pneumatyczny: FWB 300) kaliber 4,5 mm, odległość 10 m. 5 strzałów próbnych do tarczy i 15 strzałów ocenianych (po 5 strzałów do tarczy).
Broń i amunicję zabezpieczają organizatorzy zawodów!
Klasyfikacja:
§ Drużynowa za miejsce I w kategorii szkół gimnazjalnych                                          i ponadgimnazjalnych – puchar i dyplom Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 5               w Lublinie.
§ Drużynowa za miejsce II  w kategorii szkół gimnazjalnych                                          i ponadgimnazjalnych – puchar i dyplomy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego            LOK w Lublinie.
§ Drużynowa za miejsce III w kategorii szkół gimnazjalnych                                          i ponadgimnazjalnych – puchar i dyplomy Prezesa Zarządu Rejonowego      LOK w Lublinie.
§ Indywidualna  oddzielnie w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dziewcząt i chłopców za miejsca I, II, III – medale, dyplomy i nagrody ufundowane przez Zarząd Wojewódzki LOK w Lublinie.
            Koszty:
§ Każdy uczestnik ponosi koszt związany z udziałem w zawodach                             w wysokości 7 zł.
Drużyna gospodarza zawodów zwolniona jest z opłaty startowej.
Inne postanowienia:
§ Odpowiedzialny za realizację zawodów: Bursa Szkolna Nr 5 w Lublinie
§ Organizator zapewnia ciepły posiłek.
§ Szczegółowych informacji udziela Wiesław Bodo – kom. 606 423 665
§ Za dyscyplinę drużyny odpowiada opiekun.
§ Do spraw nieomówionych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie aktualne przepisy PZSS.
§ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
§ Zawodnicy są ubezpieczeni polisą NW i OC na 2012 rok.
                Anna Malinowska                                                        Teresa Karkoszka
      Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego                                Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 5                                            
                     LOK w Lublinie                                                                        w Lublinie