Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka”

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka” adresowany jest do uczniów gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na kategorie wiekowe.. Tematyka konkursu nie wykracza poza program nauczania.
Szczegółowe informacje o konkursie u nauczycieli: p.  I. Zdeb-Komorowicz
oraz na stronie http://eureka.suwikr.pl/eureka/