Ogólnopolski konkurs przedmiotowy SEZAM

Szkolna Akademia Wiedzy ogłasza Ogólnopolski Konkurs Historyczny Geniusz 2012 i zaprasza do wzięcia w nim udziału uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Konkurs odbędzie się w grudniu 2012 r. Polega na odpowiedzi na test skaładający się z 30 pytań.

Opłata za udział w konkursie wynosi 8 zł.

Wszelkie dodatkowe informacje na stronie: www.saw.edu.pl