Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Szanowni Państwo,

Rusza kolejna edycja Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Już po raz siódmy zachęcamy Państwa do aktywnego zaangażowania się w przedsięwzięcie i umożliwienia uczniom zaprogramowania algorytmu sukcesu!

Młodzież może wystartować w zawodach indywidualnych, a także interdyscyplinarnych zawodach drużynowych, propagujących istotną rolę informatyki w nauce innych przedmiotów ścisłych i będących dobrą okazją do rozpoczęcia przygody z tym przedmiotem dla uczniów zainteresowanych matematyką i fizyką.
Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów wspiera placówki edukacyjne w tworzeniu środowiska przyjaznego innowacyjnym i kreatywnym działaniom, a także umożliwiającego optymalny rozwój uczniów. Nauczyciele zyskują możliwość skorzystania z platformy – narzędzia edukacyjnegozawierającego bazę zadań, służącego indywidualizacji pracy w czasie zajęć lekcyjnych.

Uczestnicy walczą nie tylko o nagrody rzeczowe czy zaproszenia na obozy naukowo-treningowe wieńczące kilkumiesięczne zmagania algorytmiczne. Laureaci zawodów indywidualnych mają możliwość wyboru publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, przyjmowani są do niej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

Najbliższe działania
Już 1 października w godzinach 8:00-10:15 odbędzie się pierwsza runda konkursu szkolnego realizowanego w ramach zawodów drużynowych, odbywającego się online na platformie olimpiady (https://zadania.oig.edu.pl).
Zawody indywidualne rozpoczynają się 18 listopada, wtedy to na platformie zamieszczone zostaną zadania do samodzielnego rozwiązania. W ramach zawodów indywidualnych 21 listopada w szkołach odbędzie się również test wiedzy z zakresu informatyki.

Uprzejmie prosimy o umożliwienie uczniom wzięcia udziału w zawodach w określonych godzinach.

Jak wziąć udział w olimpiadzie?
Aby zgłosić szkołę do udziału w VII OIG, konieczna jest rejestracja placówki na Platformie olimpiady.Rejestracja odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego(http://talent.edu.pl/oig/files/2012/09/formularz.pdf )Na jego podstawie nauczyciel lub inna osoba wyznaczona przez dyrekcję otrzyma konto na platformie. Następnie rejestrują się uczniowie, mają też możliwość stworzenia drużyn. Nauczyciel potwierdza zgodność ich danych osobowych. Rejestracja będzie możliwa od dnia 12.09.2012 r.

Szkoły dotychczas niezarejestrowane

  • przesyłają podpisany formularz rejestracyjny na adres biura Olimpiady (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia). Celem przyspieszenia procesu rejestracji możliwe jest wcześniejsze przesłanie zeskanowanego dokumentu na adres oig@talent.edu.pl lub faxem na numer 58 698 21 60.

Szkoły zarejestrowane w roku szkolnym 2011/2012

  • jeśli głoszone w roku szkolnym 2011/2012 dane nie uległy zmianie – nauczyciel musi zalogować się na swoje konto na platformie i dokonać potwierdzenia zgodności danych. Następnie szkoła otrzyma wiadomość e-mail na adres podany przy rejestracji w roku szkolnym 2011/2012, wiadomość ta będzie zawierała link umożliwiający potwierdzenie zgodności danych. Bez dokonania obu potwierdzeń zgodności danych do dnia 28.09.2012 r., szkoła nie będzie aktywna na platformie.

 

  • Jeśli zgłoszone w roku szkolnym 2011/2012 dane uległy zmianie (np. zmienił się nauczyciel) – należy przesłać zaktualizowany i podpisany formularz rejestracyjny na adres biura Olimpiady (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia). Celem przyspieszenia procesu rejestracji możliwe jest wcześniejsze przesłanie zeskanowanego dokumentu na adres oig@talent.edu.pl lub faxem na numer 58 698 21 60.

Harmonogram zawodów VII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów
Zawody drużynowe
I etap – 1/10/2012 i 14/12/2012 – dwie rundy konkursowe polegające na drużynowym rozwiązywaniu zadań i przekazywaniu rozwiązań przez platformę;
II etap – 23/3/2013 – zawody na szczeblu wojewódzkim;
III etap – 24-26/5/2013 – zawody na szczeblu ogólnopolskim realizowane w Gdyni.
Zawody indywidualne
I etap – 18/11/2012-7/1/2013 (samodzielne rozwiązywanie zadań i przekazywanie rozwiązań przez platformę), 21/11/2012 (test wiedzy realizowany w szkołach);
II etap – 23/3/2013 – zawody na szczeblu wojewódzkim;
III etap 24-26/5/2013 – zawody na szczeblu ogólnopolskim realizowane w Gdyni.

Materiały informacyjno-promocyjne dostępne online, do samodzielnego wydruku

Więcej informacji
Regulamin Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, zakres merytoryczny i wszystkie inne informacje dotyczące olimpiady znajdą Pańśtwo na stronie www.oig.edu.pl.
Zapraszamy również nauczycieli do aktywnego udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących VII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów i seminariach. Ich harmonogram również dostępny będzie na stronie.

Serdecznie dziękujemy za pomoc przy tworzeniu przyjaznego środowiska wokół Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Życzymy samych sukcesów.

Z poważaniem,
Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Projekt współfinansowany jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.