XI edycja Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki

Szanowni Państwo!

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współpracy 
 Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
 organizuje w roku szkolnym 2012/2013 XI edycję Misyjnej Olimpiady 
 Znajomości Afryki, skierowaną, wzorem ubiegłych lat, do wszystkich szkół 
 ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

 Komitet Główny Olimpiady zgłoszenia przyjmuje do 9 listopada 2011 roku. 
 Pierwszy etap Olimpiady odbędzie się na terenie zgłoszonej szkoły 3 
 grudnia 2012 roku. Drugi etap przewidziany jest w 16 okręgach 4 marca 
 2013 roku. Finał odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
 Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 17-18 kwietnia 2013 roku.

 UWAGA:
 W tegorocznej edycji w za zgodą MEN zmianie ulegną dwa punkty 
 regulaminu. Pierwsza zmiana polega na tym, że do etapu centralnego 
 Olimpiady będzie zakwalifikowanych 45 uczniów: 29 uczniów najlepszymi 
 wynikami, niezależnie od okręgu oraz – w dalszej kolejności – jeden 
 uczeń z najlepszymi wynikami z okręgu. Druga zmiana dotyczy zwrotu 
 kosztów podróży. Na etapie centralnym Olimpiady nie będziemy zwracać 
 kosztów podróży opiekunom zakwalifikowanych uczniów. Szczegóły w 
 regulaminie.

 W ubiegłorocznej edycji Olimpiady wzięło udział 4222 uczniów z 299 
 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do ścisłego finału, który 
odbył 
 się 18 kwietnia 2012 roku w Warszawie, zakwalifikowało się 37 uczniów. 
 Laureatką pierwszego miejsca została Anna Majewska z Liceum 
 Ogólnokształcącego w Białymstoku. Wśród nagród zarówno dla laureatów 
jak 
 i finalistów znalazły się indeksy m.in. na  UKSW, UW, UAM, UWM, UŚ oraz 
 inne liczne nagrody, ufundowane m.in. przez ambasady krajów 
 afrykańskich.

 Serdecznie zapraszamy do udziału!
 Szczegóły w załącznikach oraz na stronie www.olimpiada.uksw.edu.pl

 Z poważaniem
 mgr Kinga Puchała - sekretarz Olimpiady