Misja naszej szkoły

Prezentacja- Chrostowska-001

Prezentacja- Chrostowska-001

FOLDER WYDANY NA 10-LECIE MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZEGO „W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ – LUBELSKIEJ PRZEDSTAWICIELKI POKOLENIA KOLUMBÓW”

Oto fragmenty Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie:

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE NA LATA 2012–2017