Nauczyciele


Dyrektor Zespołu Szkół nr 10

mgr Urszula Łapińska-Łubniewska
mgr Urszula Łapińska-Łubniewska
Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 10

mgr Hanna Cudna
mgr Hanna Cudna

Język polski

mgr Małgorzata Gąszczyk
mgr Małgorzata Gąszczyk
mgr Maria Kamola
mgr Maria Kamola


mgr Alina Bort
mgr Joanna Łoś

Wiedza o kulturze

mgr Małgorzata Gąszczyk
mgr Małgorzata Gąszczyk

Historia

dr Marzena Dudek
dr Marzena Dudek
mgr Dariusz Rał
mgr Dariusz Rał

mgr Cezary Dmowski

Historia i społeczeństwo

mgr Dariusz Rał
mgr Dariusz Rał

Plastyka

dr Izabela Łukasik
dr Izabela Łukasik

Muzyka, Rysunek, Grafika komputerowa, Podstawy historii sztuki

mgr Magdalena Bylina
mgr Magdalena Bylina

Zajęcia artystyczne

mgr Magdalena Bylina
mgr Magdalena Bylina
dr Izabela Łukasik
dr Izabela Łukasik

Język angielski

mgr Magdalena Bucoń
mgr Magdalena Bucoń
mgr Dariusz Łukasik
mgr Dariusz Łukasik


mgr Małgorzata Wrona
mgr Małgorzata Wrona
mgr Monika Zacz
mgr Monika Zacz

Język niemiecki

mgr Renata Parol-Paszko
mgr Renata Parol-Paszko

Język włoski

mgr Michalina Wolska

Język hiszpański

dr Aleksandra Moroziewicz
dr Aleksandra Moroziewicz

Matematyka

mgr Anna Jezierska
mgr Anna Jezierska
mgr Urszula Kasprzak
mgr Urszula Kasprzak


mgr Jarosław Pietrak
mgr Jarosław Pietrak

Fizyka, Przyroda

mgr Irena Zdeb-Komorowicz

Chemia

mgr Agnieszka Kornat
mgr Agnieszka Kornat
mgr Jolanta Kociuba

Biologia

mgr Urszula Drozd
mgr Urszula Drozd
mgr Agnieszka Kornat
mgr Agnieszka Kornat

Geografia

mgr Małgorzata Kotuła

Zajęcia techniczne

mgr Hanna Cudna
mgr Hanna Cudna

Informatyka

mgr Hanna Cudna
mgr Hanna Cudna
mgr Urszula Łapińska-Łubniewska
mgr Urszula Łapińska-Łubniewska

mgr Cezary Dmowski

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Jan Jakimiec
mgr Jan Jakimiec
mgr Małgorzata Kotuła

Techniki samoobrony, Podstawy ratownictwa

mgr Wojciech Bielecki
mgr Wojciech Bielecki

Wiedza o społeczeństwie

dr Mariusz Kasprzak
mgr Cezary Dmowski

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Cezary Dmowski

Bezpieczeństwo wewnętrzne

kpt. Robert Hajduk

Wychowanie fizyczne

mgr Anna Dubielis
mgr Iwona Powęzka


mgr Ewa Ryczek
mgr Ewa Ryczek
mgr Robert Wróblewski
mgr Robert Wróblewski

Religia

dr Izabela Łukasik
dr Izabela Łukasik
ks. mgr Paweł Łukaszewski
ks. mgr Paweł Łukaszewski

Wychowanie do życia w rodzinie

dr Izabela Łukasik
dr Izabela Łukasik

Pedagog szkolny

mgr Monika Zacz
mgr Monika Zacz
mgr Bożena Żeleźnik

Biblioteka

dr Marzena Dudek
dr Marzena Dudek
mgr Dorota Świetlicka-Cenkała
mgr Dorota Świetlicka-Cenkała