Rodzice

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

  1. Jarosław Mitaszka – przewodniczący
  2. Katarzyna Michalczuk – wiceprzewodnicząca
  3. Beata Rokicka – sekretarz
  4. Hanna Poniatowska
  5. Agnieszka Rodak
  6. Danuta Kokowicz

Komisja rewizyjna:

  1. Robert Cichocki
  2. Ewa Sieńczyk

KONTO RADY RODZICÓW

KREDYT BANK S.A.
Filia nr 5 w Lublinie
ul. Jutrzenki 24
20-538 Lublin

nr  82 1500 1520 1215 2004 6751 0000

Opłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie wynosi 50 zł.