Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2012/2013

TERMIN

PRZEWIDYWANA TEMATYKA ZEBRAŃ

 

11.09.2012

(wtorek)

godz.1730

 • Spotkanie Dyrektora Zespołu Szkół nr 10
  z rodzicami uczniów klas I.
 • Spotkanie z wychowawcami;
  informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, zapoznanie z programem wychowawczym
  i profilaktycznym oraz Statutem szkoły.

 

16.10.2012

(wtorek)

godz.1730

 

 • Informacje nt. postępów uczniów.
 • Prezentacja postaci Patronki Gimnazjum nr 8 Grażyny Chrostowskiej przygotowana przez uczniów klas I.

 

20.11.2012

(wtorek)

godz.1730

 

 • Informacje nt. postępów uczniów.
 • Szkolenie dla rodziców nt. „Bezpieczeństwo
  w sieci”

 

18.12.2012

(wtorek)

godz.1730

 

 

Informacje o przewidywanych śródrocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenach zachowania.

 

24.01.2013

(czwartek)

godz.1730

 

 

 •      Podsumowanie I semestru
 •      Szkolenie dla rodziców na temat:
  „Odpowiedzialność  prawna  młodzieży.”

 

20.03.2013

(środa)

godz.1730

 


Informacje o przewidywanych rocznych ocenach
z poszczególnych przedmiotów i ocenach zachowania w klasach maturalnych.

16.04.2013

(wtorek)

godz.1730

 

 • Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych – Spotkanie z Dyrektorem ZS nr 10
 • Informacje nt. postępów uczniów.

 

21.05.2013

(czwartek))

godz.1730

 • Informacje o przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów
  i ocenach zachowania w klasach gimnazjalnych i licealnych.
 •  Szkolenie dla rodziców na temat:

„ Zagrożenia współczesnego świata”