Sprawozdanie z XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Finał XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” (WIDEO)

XIII EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZEGO „W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ, LUBELSKIEJ RZEDSTAWICIELKI POKOLENIA KOLUMBÓW” już za nami

22 października 2015 roku w Galerii Malarstwa Polskiego XVII – XIX wieku na Zamku Lubelskim odbył się finał XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego
„W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”
organizowanego przez Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Martyrologii „Pod Zegarem”,
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej, Gimnazjum nr 8 im. Grażyny
Chrostowskiej w Zespole Szkół nr 10, Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego i Wydawnictwo GAL. Wiersze i prozę prezentowało 15 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny. Nad konkursem honorowy patronat objęli: Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz i Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk.

Jury w składzie:
p. Alicja Jachiewicz – Szmidt – przewodnicząca jury,
p. Krystyna Zając – była więźniarka obozu w Ravensbrück,
p. Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”,
p. Jolanta Polańska – kierownik Działu Edukacji Muzeum Lubelskiego,
p. Alojzy Leszek Gzella
przyznało nagrody w kategoriach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W kategorii: szkoły gimnazjalne nagrody i wyróżnienia zdobyły:
I miejsce – Zuzanna Michalczuk, uczennica Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego
w Lublinie
II miejsce – Agata Plewik, uczennica Gimnazjum nr 2 im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Niedrzwicy Kościelnej
III miejsce – Aleksandra Rybak, podopieczna Biłgorajskiego Centrum Kultury
Wyróżnienie – Emilia Nowak, uczennica Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej
w Lublinie
Wyróżnienie – Anna Marchyk, uczennica Gimnazjum nr 3 w Krężnicy Jarej

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrody i wyróżnienia zdobyli:
I miejsce – Izabela Wilk, uczennica II LO im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku
II miejsce – Marek Szewc, uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie
III miejsce – Kamila Samolej – uczennica II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
Wyróżnienie – Barbara Grzywna, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Wyróżnienie – Weronika Misztal, uczennica IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
Zostały wręczone także dwie równorzędne nagrody Dyrektora Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej za niezwykle wzruszającą interpretację wiersza Patronki szkoły.
Nagrody otrzymały: Joanna Lechowska – uczennica Gimnazjum nr 8 i Weronika Misztal – uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego