Porozumienie o współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu

Nawiązaliśmy współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu. 31 października 2011 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy, na podstawie którego w Zespole Szkół nr 10 działa Szkolny Klub Wolontariusza.

Uczniowie z zaangażowaniem udzielają pomocy osobom potrzebującym i chętnie poświęcają swój czas dla innych.