Pedagog – zajęcia dodatkowe

Rok szkolny 2017/2018

 
Lp.
 
Pedagog
 
 
Dzień tygodnia
sala
 
Godziny
 
 
Zajęcia
1.
Bożena Żeleźnik   wtorek

 

 

 

 

Zajęcia wspierające rozwój ucznia – wybór dalszej drogi edukacyjnej.