Zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do egzaminu dla gimnazjum w roku szkolnym 2013-14

Zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora na podstawie art. 42 ust. 2 pkt. 2 Ustawy KN prowadzone przez nauczycieli w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie

Lp. Przedmiot Klasy Dzień tygodnia Godzina Sala Nauczyciel Typ zajęć
1 Język polski 2ag Czwartek 13.20-14.05 38 Małgorzata  Gąszczyk zdw
2 Język polski 3bg Czwartek  13.05-14.05 38 Małgorzata  Gąszczyk przygot. do egzaminu gimn.
3 Język polski 1ag Środa 8.00-8.45 13 Maria Kamola zdw
4 Język polski 2bg Poniedziałek 13.10-13.55 13 Maria Kamola zdw
5 Język polski 3ag Poniedziałek 14.05-15.00 13 Maria Kamola przygot. do egzaminu gimn.
6 Język angielski 3ag Wtorek 12.15-13.00 41 Magdalena Bucoń przygot. do egzaminu gimn.
7 Język angielski 3bg Wtorek 13.20-14.05 41 Magdalena Bucoń przygot. do egzaminu gimn.
8 Język angielski 2ag Wtorek 13.20-14.05 40 Monika Zacz zdw
9 Język hiszpański 3ag Wtorek 14.10-14.55 49 Aleksandra Moroziewicz zdw
10 Język niemiecki 3ag Wtorek 14.05-14.55 53 Renata Parol-Paszko zdw
11 Język włoski 3bg- n.ind 12.00-13.30 Eliza Massalska-Piłat zdw
12 Język włoski 3ag-n. ind 10.00-11.30 Eliza Massalska-Piłat zdw
13 Matematyka 2bg Poniedziałek 13.20-14.00 57 Urszula Kasprzak zdw
14 Matematyka 2ag Poniedziałek 13.20-14.00 57 Urszula Kasprzak zdw
15 Matematyka 1ag Czwartek 13.20-14.05 24 Anna Jezierska zdw
16  Matematyka  3ag-n. ind.  Piątek  8.20-8.50 Anna Jezierska przygot. do egzaminu gimn.
17 Matematyka 3bg Poniedziałek 13.20-14.05 24 Jarosław Pietrak zdw
18 Matematyka 3ag Wtorek 13.20-14.05 24 Jarosław Pietrak zdw
19 Chemia Piątek 14.10-14.55 43 Kornat Agnieszka przygot. do egzaminu gimn.
20 Fizyka 2ag, 2bg Czwartek 16.00-17.30 34 Irena Zdeb-Komorowicz zdw
21 Biologia Wtorek 14.10-14.55 30 Urszula Drozd zdw
22 Geografia 3ag, 3bg Piątek 14.10-14.55 32 Kotuła Małgorzata zdw
23 Religia raz w miesiącu ks. Paweł Łukaszewski przygot. do bierzmowania
24 E. czytelnicza Wtorek 14.00-15.00 16 Dorota Świetlicka-Cenkała zdw