Zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do egzaminu dla gimnazjum w roku szkolnym 2016-17

Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora na podstawie art. 42 ust. 2 pkt. 2 Ustawy KN prowadzone przez nauczycieli w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie.

Przedmiot Imię i nazwisko Typ zajęć Termin
Język polski Joanna Łoś
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – kl. 3ag Poniedziałek 14.10-14.55
Język polski Maria Kamola zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kl. 2ag  Piątek 13.20-14.05
Język polski Maria Kamola przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – kl. 3bg  Piątek 14.10-14.55
Język angielski Magdalena Bucoń zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kl. 1ag Piątek 13.20-14.05
Język angielski Elżbieta Błaziak zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kl. 2ag  Poniedziałek 13.20-14.05
Język angielski Elżbieta Błaziak
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – kl. 3bg Czwartek 13.20-14.05
Język angielski Monika Wiśniowska
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – kl. 3ag  Środa 14.10-14.55
Język niemiecki Alicja Trzaska przygotowanie do egzaminu gimn. – kl. 3ag i 3bg Wtorek 13.00-13.50
Język hiszpański
Aleksandra Moroziewicz
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Wtorek 14.10-14.55
Matematyka Anna Jezierska
 przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – kl. 3bg  Czwartek 14.10-14.55
Matematyka Urszula Kasprzak
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kl. 1ag Środa 13.10-14.00 (co 2 tygodnie)
Matematyka Jarosław Pietrak
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – kl. 3ag Czwartek 13.20-14.05
Chemia Jolanta Kociuba
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – kl. 3ag, 3bg Wtorek 15.45-16.30
 Chemia Jolanta Kociuba
 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Wtorek 15.00-15.45
Biologia Agnieszka Kornat
przygotowanie do egzaminu gimn. – kl. 3ag i 3bg Piątek 14.10-14.55 (co 2 tygodnie)
Geografia Iwona Tomkowicz
przygotowanie do egzaminu gimn. – kl. 3ag i 3bg Poniedziałek, Wtorek 14.10-14.55
Historia Łukasz Soral
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze n.ind. Wtorek 14.35-15.30